..

Chuyên môn

Kế hoạch giáo dục nhà trường

Kế hoạch giáo dục nhà trường 2020-2021

Kế hoạch giáo dục nhà trường

Kế hoạch giáo dục nhà trường 2020-2021

E-Learning – phương pháp dạy và học hiệu quả trong thời đại công nghệ số

E-Learning – phương pháp dạy và học hiệu quả trong thời đại công nghệ số

     

 (ĐHVH) -E-Learning là một phương thức dạy học mới dựa trên công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT&TT). Với E-Learning, việc học là linh hoạt mở. Người học có thể học bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, với bất cứ ai, học những vấn đề bản thân quan tâm, phù hợp với năng lực và sở thích, phù hợp với yêu cầu công việc… mà chỉ cần có phương tiện là máy tính và mạng Internet