..

Chuyên môn

Kế hoạch kiểm tra giữa kì 1 năm học 2022-2023

Kế hoạch kiểm tra giữa kì 1 năm học 2022-2023

Kế hoạch thi giáo viên giỏi cấp trường năm 2022-2023

Kế hoạch tổ chức Hội thi GVG cấp trường 2022-2023

Kế hoạch giáo dục nhà trường 2022-2023

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2022-2023

Kế hoạch chuyên môn 2022-2023

Kế hoạch chuyên môn 2022-2023

Kế hoạch Cuộc thi thiết kế bài giảng Elearning cấp trường 2021-2022

Kế hoạch Cuộc thi thiết kế bài giảng Elearning cấp trường 2021-2022

Kế hoạch họi thi VH-HV 2021-2022

Kế hoạch hội thi VH-HV 2021-2022

Kế hoạch thi giáo viên giỏi cấp trường

Kế hoạch thi giáo viên giỏi cấp trường

Kế hoạch chuyên môn 2021-2022

Kế hoạch chuyên môn 2021-2022

Tệp đính kèm:
Download this file (ke hoachnamhoc20212022PHT.doc)ke hoachnamhoc20212022PHT.doc[ ]148 kB

Khung kế hoạch GD nhà trường 2021-2022

Khung kế hoạch chuyên môn

Tệp đính kèm:
Download this file (khung kế hoạch chuyen môn.doc)khung kế hoạch chuyen môn.doc[ ]55 kB

Kế hoạch giáo dục nhà trường 2021-2022

Kế hoạch giáo dục nhà trường