..

Bài viết

Trường Học Kết Nối

Quý thầy/ cô sử dụng tên đăng nhập và mật khẩu để đăng nhập vào trang web trường học kết nối (có file kèm hướng dẫn cụ thể)

Một số điểm lưu ý:

   - Đăng nhập thay đổi mật khẩu

   - Khai báo các thông tin và đưa ảnh đại diện (thiếu thông tin không sinh hoạt chuyên môn được)

 

Tệp đính kèm:
Download this file (TaiKhoanGV2.xls)tai khoan GV[tin]33 kB