..


Xem chi tiết:  2353/QĐ-UBND


Thuột tính Giá trị
Tên văn bản:2353/QĐ-UBND
Trích yếu:

Quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam về phê duyệt phương án tuyển sinh lớp 10 năm học 2013-2014

Tên file:QD_UBND_ts10_13_14.doc
Kích thước: Empty
Phần mở rộng:doc (Mime Type: application/msword)
Người tải lên:qtiadmin
Ngày Ban hành: 07/31/2013 00:00
Ai được xem :Everybody
Lượt xem:0 Lượt xem
Ngày sửa: 12/24/2013 08:53