..


Xem chi tiết:  2261/QĐ-UBND


Thuột tính Giá trị
Tên văn bản:2261/QĐ-UBND
Trích yếu:

Quyết định ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2013-2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Nam

Tên file:Ke_hoach_thoi_gian_nam_hoc_2013-2014.pdf
Kích thước: Empty
Phần mở rộng:pdf (Mime Type: application/pdf)
Người tải lên:qtiadmin
Ngày Ban hành: 07/23/2013 08:55
Ai được xem :Everybody
Lượt xem:0 Lượt xem
Ngày sửa: 12/24/2013 08:56