..

Dạy học theo chủ đề

Chủ đề Nhật Bản (3 tiết)

 

 

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

 

Sau bài học, HS cần:

 

1. Kiến thức:

 

- Trình bày được đặc điểm về vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ,điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và phân tích được những thuận lợi và khó khăn của chúng đến phát triển kinh tế Nhật Bản; biết được đặc điểm dân cư Nhật Bản và tác động của nó tới phát triển đất nước.

 

- Biết được đặc điểm các giai đoạn phát triển kinh tế của Nhật Bản và phân tích được nguyên nhân dẫn đến thực trạng kinh tế; Trình bày và giải thích được sự phát triển và phân bố những ngành kinh tế chủ chốt của Nhật.

 

- Trình bày được đặc điểm của các hoạt động kinh tế đối ngoại Nhật Bản.

 

2. Kĩ năng:

 

- Rèn luyện kĩ năng khai thác kiến thức qua bản đồ, biểu đồ, tranh ảnh; Kĩ năng phân tích bảng số liệu, tìm kiếm tư liệu.

 

- Rèn luyện cho học sinh kĩ năng đọc bản đồ kinh tế (các trung tâm công nghiệp, phân bố sản xuất nông nghiệp).

 

- Kĩ năng khai thác và xử lí số liệu, bảng thống kê, biểu đồ để rút ra kiến thức.

 

Rèn luyện kĩ năng vẽ biểu đồ, nhận xét các số liệu.

 

3. Thái độ: Khâm phục đức tính cần cù, sáng tạo và tinh thần kiên cường của người Nhật trong việc khắc phục khó khăn về tự nhiên phát triển kinh tế mạnh mẽ; sự đóng góp to lớn của người Nhật cho nhân loại.

 

4. Định hướng phát triển năng lực:

 

- Năng lực giải quyết vấn đề; năng lực hợp tác.

 

- Năng lực tư duy tổng hợp theo lãnh thổ, sử dụng số liệu thống kê, sử dụng lược đồ.

 

Tệp đính kèm:
Download this file (Chủ đề Nhật Bản.doc)Chủ đề Nhật Bản.doc[ ]228 kB