..

Chuyên đề Địa lý

CHUYÊN ĐỀ : <<GIẢI THÍCH CÁC HIỆN TƯỢNG ĐỊA LÍ QUA CÁC CÂU CA DAO TỤC NGỮ>>

PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ

1/Lí do chọn chuyên đề:

Từ xa xưa: Địa lý đã có trong những câu tục ngữ, ca dao, dân ca. Tục ngữ ca dao, dân ca là một loại hình văn hóa độc đáo của người dân Việt Nam, là những sáng tác dân gian được truyền miệng, phổ biến rộng rãi từ đời này qua đời khác, từ vùng này qua vùng khác, được chỉnh sửa cho phù hợp với từng địa phương. Nó thể hiện mọi mặt của cuộc sống. Trong quá trình lao động lý trí của con người, cảm quan thẩm mỹ được tôi luyện, thể hiện những quan sát những kinh nghiệm về sản xuất, về thời tiết, về trồng trọt, chăn nuôi...Mặc dù cho đến nay với sự phát triển của khoa học, kỹ thuật công nghệ hiện đại, sự hiểu biết của loài người về thế giới đã có nhiều tiến bộ, song những câu tục ngữ, ca dao vẫn còn nguyên giá trị.

Tệp đính kèm:
Download this file (Chuyên đề Địa lý.rar)Chuyên đề Địa lý.rar[ ]21 kB