..

Tuyên bố của Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam về vùng trời Việt Nam ngày 5-6-1984

1. Vùng trời của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là khoảng không gian ở trên đất liền, nội thủy, lãnh hải và các hải đảo Việt Nam và thuộc chủ quyền hoàn toàn và riêng biệt của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

index
Hình minh họa

2. Các chuyến bay của các phương tiện bay nước ngoài chỉ được thực hiện trong vùng trời của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên cơ sở các Điều ước hàng không hoặc các thỏa thuận giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với nước ngoài, hoặc sau khi đã được phép của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nếu là chuyến bay bất thường.

3. Các phương tiện bay nước ngoài được bay vào trong vùng trời nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo quy định trên đây phải bay theo những đường bay quốc tế hoặc đường bay khác do cơ quan có thẩm quyền Việt Nam quy định và được hạ cánh ở những sân bay mở cho máy bay nước ngoài hoặc sân bay khác do các cơ quan có thẩm quyền Việt Nam quy định.

4. Khi bay trong vùng trời của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các phương tiện bay nước ngoài phải tuyệt đối tuân theo pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phải chịu sự kiểm soát và hướng dẫn về mọi mặt của các nhà đương cục có thẩm quyền Việt Nam và tuyệt đối không được tiến hành dưới bất cứ hình thức nào những hoạt động xâm phạm đến chủ quyền và an ninh hoặc gây hại tới nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

5. Cấm sử dụng bất cứ phương tiện gì, dưới bất cứ hình thức nào, để bắn, phóng, thả bất cứ thứ gì từ bên ngoài vào vùng trời hoặc qua vùng trời vào đất liền, nội thủy, lãnh hải và hải đảo thuộc lãnh thổ Việt Nam, hoặc cản trở giao thông trong vùng trời của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

6. Mọi hành động vi phạm những nguyên tắc của bản tuyên bố này hay các luật lệ quy định khác có liên quan sẽ bị xử lý theo pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

7. Các vấn đề liên quan đến vùng trời Việt Nam sẽ được quy định cụ thể trên cơ sở bản tuyên bố này và trên nguyên tắc bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phù hợp với luật pháp quốc tế.

http://www.bienphongvietnam.vn