..

Học tập Nghị Quyết Đại hội Đảng các cấp

IMG20210118090907

        Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm học 2020-2021. Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền  về những kết quả chủ yếu, thành công của Đại Hội Đảng bộ huyện Đại Lộc, Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kì 2020-2025. Qua buổi học tập sẽ góp phần truyền tải nội dung cơ bản của Nghị quyết đến với quần chúng nhân dân.

          Ngày 18/01/2021 BCH đoàn trường THPT Chu Văn An lập Kế hoạch tổ chức học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đại Lộc, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kì 2020-2025 với sự tham gia của hơn 1200 học sinh và toàn thể CB-GV-CNV nhà trường.

BTV Đoàn trường