..

Khen thưởng học sinh 3 tốt học kì I năm học 2020-2021

IMG20210204081501

     Căn cứ chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm học 2020-2021; căn cứ kết quả thi đua năm học 2020-2021; căn cứ kết quả Hội nghị BCH Đoàn trường ngày 15/01/2021 về việc sơ kết thi đua học kì I, năm học 2020-2021.

     Ngày 25/01/2021, BTV Đoàn trường đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đoàn và phong trào Thanh niên học kì I năm học 2020-2021. Tai buổi sơ kết BTV đoàn trường đã khen thưởng cho 3 tập thể và 7 cá nhân đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt”  học kì I,năm học 2020-2021 gồm:

1.Phạm Thu Thủy                    10A3                             

2.Trần Thị Mai Thi                   10C4                             

3. Trần Thị Ánh Hồng              11A3                             

4. Nguyễn Minh Nhật               12A2                             

5. Nguyễn Thị Thùy Dương      12A2                             

6. Trương Ngọc Danh              12C1                             

          7. Huỳnh Tấn Phương              12C6

BTV Đoàn trường