..

Hôi thi tin học trẻ không chuyên cấp trường năm học 2020-2021

4f203b0ebaee4fb016ff

(Quang cảnh Hội thi)

  Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm học 2020-2021. Chiều ngày 8/3/2021, Đoàn trường THPT Chu Văn An đã tổ chức chung kết Hội thi “Tin học trẻ không chuyên cấp trường năm học 2020-2021”. Hội thi hằm tuyên truyền, vận động và phát huy tiềm năng sáng tạo, nâng cao ý thức học tập, trình độ tin học và ứng dụng công nghệ thông tin trong học tập, sinh hoạt, vui chơi giải trí của học sinh nhà trường; thông qua Hội thi Tin học trẻ, nhằm phát hiện, bồi dưỡng tài năng tin học trẻ góp phần đẩy mạnh việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; học sinh đạt giải sẽ giới thiệu cho huyện đoàn Đại Lộc tham gia Hội thi tin học trẻ không chuyên Quảng Nam năm học 2020-2021.

e6c9a5801a60ef3eb671

Kết quả Hội thi đã trao:

            - Giải nhất: Lê Phan Hoàng An lớp 12A3

            - Hai giải nhì: Trà Quốc Phú lớp 10A3.

            - Hai giải ba: Nguyễn Hoàng Vũ lớp 10A3và Trương Văn Hải lớp 10A1

BTV Đoàn trường