..

Ngoại khóa tìm hiểu luật bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kì 2021-2026

DSC 0039

Căn cứ nhiệm vụ chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm học 2020-2021. Nhằm trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản về luật bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp; qua dó thực hiện tốt nghĩa vụ công dân đối với Đất nước; và thông qua học sinh truyền đạt thông tin về bầu cử QH, HĐND các cấp nhiệm kì 2021 – 2026 đến với quầng chúng nhân dân. Ngày 5/4/2021 Đoàn trường THPT Chu Văn An tổ chức Ngoại khóa “Tìm hiểu luật bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp” nhiệm kì 2021-2026 với sự có mặt của hơn 1200 học sinh cùng toàn thể CB-GV-CNV trong trường.

BTV Đoàn trường