..

Bồi dưỡng 4 bài học lý luận chính trị của Đoàn cho đoàn viên thanh niên nhân dịp kỉ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

IMG20210321072421

      Căn cứ nhiệm vụ chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm học 2020-2021.Nhằm nâng cao công tác giáo dục, bồi dưỡng 4 bài học lý luận chính trị cho đoàn viên thanh niên năm nhân dịp chào mừng 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021). Ngày 21/3/2021 Đoàn trường THPT Chu Văn An triển khai học tập 4 bài lý luận chính trị trong đoàn viên thanh niên lần thứ 2 năm học 2020-2021, kết nạp đoàn viên mới.

BTV Đoàn trường