..

Hóa học

ĐỀ THI VÀ MA TRẬN ĐẶC TẢ MÔN HOÁ HỌC KỲ 1

Đề thi ,ma trận đặc tả đáp án và đánh giá đề môn hoá học kỳ 1

Tệp đính kèm:
Download this file (TOHOA_DETHI DAP AN-DACTA MATRAN_THPTCHUVANAN.rar)TOHOA_DETHI DAP AN-DACTA MATRAN_THPTCHUVANAN.rar[ ]3520 kB

Ngan hang de dot 1-khoi 10-mon hoa

Ngân hàng đề mastertest môn hoá 2022-2023-đợt 1

Tệp đính kèm:
Download this file (MASTERTEST DOT 1.rar)MASTERTEST DOT 1.rar[ ]691 kB

DE THI DAP AN MA TRAN VA DAC TA-MON HOA

Đề thi và đáp án môn hoá -2022-2023

GIÁO ÁN MÔN HOÁ khối 12 -2022-2023

Giáo án môn hoá khối 12 năm học 2022-2023

Tệp đính kèm:
Download this file (giaoan12HK1.rar)giaoan12HK1.rar[ ]2609 kB

GIÁO ÁN MÔN HOÁ KHỐI 11-2022-2023

GIÁO ÁN MÔN HOÁ KHỐI 11-2022-2023

Tệp đính kèm:
Download this file (giaoan11HK1.rar)giaoan11HK1.rar[ ]47232 kB

GIÁO ÁN MÔN HOÁ KHỐI 10-2022-2023

Giáo án môn hoá khôi 10 HK1 2022-2023

Tệp đính kèm:
Download this file (giáo án 10 HK1.rar)giáo án 10 HK1.rar[ ]4122 kB

KEHOACHGIAODUC CA NHAN

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁ NHÂN-TỔ HOÁ

Tệp đính kèm:
Download this file (KEHOACHGIAODUC CA NHAN.rar)KEHOACHGIAODUC CA NHAN.rar[ ]311 kB

NGHIEN CUU BAI HOC DOT 2

hồ sơ nghiên cứu bài học đợt 2-tổ hoá năm 2022-2023

Tệp đính kèm:
Download this file (NGHIENCUUBAIHOC-TOHOA-DOT2.rar)NGHIENCUUBAIHOC-TOHOA-DOT2.rar[ ]31715 kB

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ1-MÔN HOÁ-2022-2023

Đề kiểm tra giữa kỳ 1và ma trận ,đặc tả , đáp án môn hoá 2022-2023

Tệp đính kèm:
Download this file (DE DAP AN MA TRAN BANG DACTA-MON HOA.rar)DE DAP AN MA TRAN BANG DACTA-MON HOA.rar[ ]3096 kB

nghiên cứu bài học lần 1

nghiên cứu bài học tổ hoá 2022-2023

Tệp đính kèm:
Download this file (NGHIENCUABAIHOC-TO HOA.rar)NGHIENCUABAIHOC-TO HOA.rar[ ]38094 kB

KEHOACHNAMHOC -2022-2023

kế hoach năm hoc tổ hoá 20222023

Tệp đính kèm:
Download this file (KEHOACHNAMHOC tohoa.rar)KEHOACHNAMHOC tohoa.rar[ ]159 kB