..

Hóa học

CHUYEN DE TO HOA HOC KY 2

Chuyên đề tổ hoá ,học kỳ 2

Tệp đính kèm:
Download this file (chuyên đề hóa học 12-huyền (1).doc)chuyên đề hóa học 12-huyền (1).doc[ ]130 kB

DE GIUA KY 2-MON HOA

đề kt giua ky 2 mon hoa

Tệp đính kèm:
Download this file (MONHOA_CVA_GIUAKY2-21-22.rar)MONHOA_CVA_GIUAKY2-21-22.rar[ ]923 kB

chuyên đề tổ hoá học kỳ 1

Chuyên đề tổ hoá học kỳ 1-Năm học 2021-2022

nội dung thi cuối học kỳ 1

nội dung ôn tập thi học kỳ 1 mon hoá

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ1-MÔN HOÁ

Đề kiểm tra giữa kỳ môn hoá -Trường THPT Chu Văn An

phụ lục 1-MÔN HOÁ

Phụ lục 1 về kế hoạch dạy học tổ Hoá

Tệp đính kèm:
Download this file (Phụ lục I.rar)Phụ lục I.rar[ ]107 kB

ke hoach nam hoc-to Hoa 2021-2022

kế hoạch năm học tổ HOA-2021-2022

Giáo án chủ đề lớp 12-02

Giáo án soạn theo chủ đề -12 .Tính chất kim loại

Tệp đính kèm:
Download this file (CHU DE TINH CHAT KIM LOAI-HOPKIM.rar)CHU DE TINH CHAT KIM LOAI-HOPKIM.rar[ ]117 kB

Giáo án chủ đề lớp 12-01

Giáo án soạn theo chủ đề

Tệp đính kèm:
Download this file (CHU DE polime.rar)CHU DE polime.rar[ ]269 kB

KEH HOACH NAM HOC-TO HOA

Kế hoạch năm học 2020-2021-Tổ Hóa

Tệp đính kèm:
Download this file (SOKEHOACH.rar)SOKEHOACH.rar[ ]25 kB

matran de kt hoa

đê gốc môn hóa soạn trên Mastertest

Tệp đính kèm:
Download this file (DEGOC  MON HOA.rar)DEGOC MON HOA.rar[ ]131 kB