..

Hóa học

kế hoạch dạy hoc theo nghiên cứu bài học

kế hoạch dạy học theo NCBH tổ hoá năm học 2023-2024

PHỤ LUC 01-LỚP 11

phục lục 01 môn hoá lớp 11 năm học 2023-2024

Tệp đính kèm:
Download this file (phuluc1-11.rar)phuluc1-11.rar[ ]135 kB

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ HOÁ NĂM HỌC 2023-2024

Tệp đính kèm:
Download this file (KE HOACH TO CHUC CAC HOAT DONG TO HOA.rar)KE HOACH TO CHUC CAC HOAT DONG TO HOA.rar[ ]156 kB

phuluc01-Hoa-lop 12

phụ luc 01 môn hoá 12 năm học 2023-2024

Tệp đính kèm:
Download this file (PHULUC1-12.rar)PHULUC1-12.rar[ ]202 kB

phuluc01-Hoa-lop 10

phụ luc 01 môn hoá -10 năm học 2023-2024

Tệp đính kèm:
Download this file (PHULUC 1-10.rar)PHULUC 1-10.rar[ ]231 kB

GIÁO ÁN MÔN HOÁ KHỐI 12 hoc ky 2

giáo án hk 2 lớp 12 nămhọc 22-23

Tệp đính kèm:
Download this file (GIÁO ÁN HÓA 12-KỲ 2.rar)GIÁO ÁN HÓA 12-KỲ 2.rar[ ]897 kB

GIAO AN MON HOA KHOI 11

giáo án môn hoá hk2 năm học 22-23

Tệp đính kèm:
Download this file (giáo án hóa 11 - HKII - .rar)giáo án hóa 11 - HKII - .rar[ ]3054 kB

giáo án môn hoá khối 10

giáo án khối 10 môn hoá hk 2 năm học 22-23

Tệp đính kèm:
Download this file (GIÁO ÁN KỲ 2-HÓA 10.rar)GIÁO ÁN KỲ 2-HÓA 10.rar[ ]11285 kB

PHỤ LỤC 02 KE HOACH DAY HOC CA NHAN

Kế hoạch dạy học cá nhân năm học 2022-2023

Tệp đính kèm:
Download this file (PHULUC 2-KH DAY HOC CA NHAN.rar)PHULUC 2-KH DAY HOC CA NHAN.rar[ ]410 kB

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 2

Đề kiểm tra cuối hk2 năm học 2022-2023-Môn hoá

Tệp đính kèm:
Download this file (DE CUOI HOC KY 2.rar)DE CUOI HOC KY 2.rar[ ]718 kB

Nghien cuu bai hoc thang 04

Nghiên cứu bài học tháng 4 năm học 2022-2023

Tệp đính kèm:
Download this file (NGHIEN CUU BAI HOC THANG 4.rar)NGHIEN CUU BAI HOC THANG 4.rar[ ]28812 kB