..

Ngoại ngữ

ke hoach shtcm theo nghien cuu bai hoc

ke hoach sinh hoat tcm theo nghien cuu bai hoc

KHGD mon tieng anh cả tổ 2023-2024

kế hoạch giáo dục môn tiếng anh cả tổ ngoại ngữ

Tệp đính kèm:
Download this file (khgd 2023.rar)khgd 2023.rar[ ]22105 kB

kế hoạch tổ chức hoạt động của tổ ngoại ngữ 2023-2024

kế hoạch tổ chức các hoạt động năm học 2023-2024 tổ ngoại ngữ

ke hoach giao duc to ngoai ngu 2023-2024

ke hoach giao duc  mon ngoai ngu 2023-2024

Tệp đính kèm:
Download this file (Anh_Ke hoach giao duc To Ngoại Ngữ 23-24.doc)Anh_Ke hoach giao duc To Ngoại Ngữ 23-24.doc[ ]2329 kB

NGÂN HÀNG ĐỀ 10 KÌ 2 2023 TỔ NGOẠI NGỮ

ngân hàng đề 10 kì 2 năm 2022-2023

Tệp đính kèm:
Download this file (ngan hang de 10 ki 2 2023.rar)ngan hang de 10 ki 2 2023.rar[ ]404 kB

chuyên đề năm hoc 2022-2023

chuyên đề năm học 2022-2023

Tệp đính kèm:
Download this file (Chuyên đề năm học 2022-2023.rar)Chuyên đề năm học 2022-2023.rar[ ]3275 kB

đánh giá đề cuối kì 2 2023 3 khối

đánh giá đề cuối kì 2 3 khối 2023

Tệp đính kèm:
Download this file (Đánh giá đề 3 khối 2023.rar)Đánh giá đề 3 khối 2023.rar[ ]49 kB

de anh 10 ki 2 2022-2023

de anh 10 ki 2 2023

Tệp đính kèm:
Download this file (đề anh 10 cuối hk 2 2023.zip)đề anh 10 cuối hk 2 2023.zip[ ]8458 kB

de anh 11 ki 2 2022-2023

de anh 11 ki 2 2023

Tệp đính kèm:
Download this file (de thi ki 2 anh 11 2023.zip)de thi ki 2 anh 11 2023.zip[ ]4130 kB

giao an 12 ki 2 năm học 2022-2023

giao án kì 2 2023

Tệp đính kèm:
Download this file (giao an 12 ki 2 nam2023.rar)giao an 12 ki 2 nam2023.rar[ ]562 kB

giao an 11 ki 2 năm học 2022-2023

giáo án 11 ki 2 2023

Tệp đính kèm:
Download this file (giao an 11 ki 2-2023.rar)giao an 11 ki 2-2023.rar[ ]1115 kB