..

Ngoại ngữ

NGÂN HÀNG ĐỀ 10 KÌ 1 TỔ NGOẠI NGỮ

NGÂN HÀNG ĐỀ 10 KI 1 TỔ NGOẠI NGỮ

Tệp đính kèm:
Download this file (ngan hang de to ngoai ngu.rar)ngan hang de to ngoai ngu.rar[ ]335 kB

de anh 11 ki 1 2022-2023

de thi ki 1 anh 11 2022-2023

Tệp đính kèm:
Download this file (Đề  Anh 11 ki 12022-2023.rar)Đề Anh 11 ki 12022-2023.rar[ ]9161 kB

de ki 1 anh 10 2022-2023

de ki 1 anh 10 nam 2022-2023

Tệp đính kèm:
Download this file (deki1lop10 2022-2023.zip)deki1lop10 2022-2023.zip[ ]249 kB

KHGDGV mon tieng anh 2022-2023

KE HOACH GD MON HOC CUA GV TO NGOAI NGU

Tệp đính kèm:
Download this file (khgd mon hoc 2022-2023.rar)khgd mon hoc 2022-2023.rar[ ]501 kB

giao an 12 ki 1 năm học 2022-2023

giao an 12 ki 1nam 2022-2023

Tệp đính kèm:
Download this file (GIÁO ÁN ANH 12 KI 1 2022-2023.rar)GIÁO ÁN ANH 12 KI 1 2022-2023.rar[ ]140 kB

giao an 11 ki 1 năm học 2022-2023

giao an ki 1 khoi 112022-2023

Tệp đính kèm:
Download this file (GIAO AN 11 2022-2023.rar)GIAO AN 11 2022-2023.rar[ ]332 kB

giao an 10 ki 1 năm học 2022-2023

giao an 10ki1 nam 2022-2023

Tệp đính kèm:
Download this file (GIAOAN ANH 10 KI 2022-2023.rar)GIAOAN ANH 10 KI 2022-2023.rar[ ]46951 kB

cong van so thang 12 2022

cong van so 12/2022

Tệp đính kèm:
Download this file (cong van so.rar)cong van so.rar[ ]1674 kB

ote 2022-2023

ote 2022-2023

Tệp đính kèm:
Download this file (ote 2022.rar)ote 2022.rar[ ]100619 kB

ke hoach du gio theo nghien cuu bai hoc

ke hoch du gio chuyen mon theo nghien cuu bai hoc 2022-2023

Tệp đính kèm:
Download this file (DU GIO.rar)DU GIO.rar[ ]33140 kB

de thi giua ki 3 khoi 2022-2023

de thi giua ki 3 khoi 2022-2023

Tệp đính kèm:
Download this file (de thi giua ki 1 3khoi 2022-2023.rar)de thi giua ki 1 3khoi 2022-2023.rar[ ]5211 kB