..

Sinh học

GIÁO ÁN TỰ CHỌN SINH 11 NĂM 2023-2024

GIÁO ÁN TỰ CHỌN SINH 11  NĂM 2023-2024

Tệp đính kèm:
Download this file (tự chọn sinh 11 kì 1 năm 2023-2024.rar)tự chọn sinh 11 kì 1 năm 2023-2024.rar[ ]887 kB

NGÂN HÀNG CÂU HỎI VÀ BB PHẢN BIỆN NGÂN HÀNG ĐỀ MÔN CN 11 KÌ 1 NĂM HỌC 2023-2024

NGÂN HÀNG CÂU HỎI VÀ BB PHẢN BIỆN NGÂN HÀNG ĐỀ MÔN CN 11 KÌ 1 NĂM HỌC 2023-2024

NGÂN HÀNG CÂU HỎI VÀ BB PHẢN BIỆN ĐỀ TỪ BÀI 1-9 SINH 11 NĂM HỌC 2023-2024

NGÂN HÀNG CÂU HỎI VÀ BB PHẢN BIỆN ĐỀ TỪ BÀI 1-9 SINH 11 NĂM HỌC 2023-2024

HỒ SƠ DẠY HỌC THEO NGHIÊN CỨU BÀI HỌC LẦN 2 KÌ 1 NĂM HỌC 2023-2024 TỔ SINH -CN

HỒ SƠ DẠY HỌC THEO NGHIÊN CỨU BÀI HỌC LẦN 2 KÌ 1 NĂM HỌC 2023-2024 TỔ SINH -CN

MA TRÂN, ĐẶC TẢ, ĐỀ, HD CHẤM, BB ĐÁNH GIÁ SINH 12 GIỮA KÌ 1 SINH 12 NĂM 2023-2024

MA TRÂN, ĐẶC TẢ, ĐỀ, HD CHẤM, BB ĐÁNH GIÁ SINH 12 GIỮA KÌ 1 SINH 12 NĂM 2023-2024

MA TRÂN, ĐẶC TẢ, ĐỀ, HƯỚNG DẪN CHẤM, BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ SINH 11 GIỮA KÌ 1 NĂM 2023-2024

MA TRÂN, ĐẶC TẢ, ĐỀ, HƯỚNG DẪN CHẤM, BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ SINH 11 GIỮA KÌ 1 NĂM 2023-2024

MA TRÂN, ĐẶC TẢ, ĐỀ, HƯỚNG DẪN CHẤM, BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ SINH 10 GIỮA KÌ 1 NĂM 2023-2024

MA TRÂN, ĐẶC TẢ, ĐỀ, HƯỚNG DẪN CHẤM, BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ SINH 10 GIỮA KÌ 1 NĂM 2023-2024

MA TRẬN, ĐẶC TẢ, ĐỀ, HƯỚNG DẪN CHẤM, BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ ĐỀ THI MÔN CÔNG NGHỆ 11 GIỮA KÌ 1 NĂM 2023-2024

MA TRẬN, ĐẶC TẢ, ĐỀ, HƯỚNG DẪN CHẤM, BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ ĐỀ THI MÔN CÔNG NGHỆ 11 GIỮA KÌ 1 NĂM 2023-2024

KẾ HOẠCH DẠY HỌC CHUYÊN ĐỀ SINH 10 NĂM 2022-2023

KẾ HOẠCH DẠY HỌC CHUYÊN ĐỀ SINH 10 NĂM 2022-2023

HỒ SƠ NGHIÊN CỨU BÀI HỌC KÌ 1 TỔ SINH NĂM 2023-2024 LẦN 1

HỒ SƠ NGHIÊN CỨU BÀI HỌC KÌ 1 TỔ SINH  NĂM 2023-2024 LẦN 1

Tệp đính kèm:
Download this file (HỨA THỊ KIM THOA.rar)HỨA THỊ KIM THOA.rar[ ]41198 kB

HỒ SƠ NGHIÊN CỨU BÀI HỌC KÌ 2 NĂM 2022-2023

HỒ SƠ NGHIÊN CỨU BÀI HỌC KÌ 2 NĂM 2022-2023