..

Sinh học

BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 MÔN SINH 12 NĂM 2022-2023

BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 MÔN SINH 12 NĂM 2022-2023

CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC SỨC KHỎE SINH SẢN VỊ THÀNH NIÊN CỦA TỔ SINH NĂM HỌC 2022-2023

CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC SỨC KHỎE SINH SẢN VỊ THÀNH NIÊN CỦA TỔ SINH NĂM HỌC 2022-2023

Tệp đính kèm:
Download this file (chuên đề 2022-2023.rar)chuên đề 2022-2023.rar[ ]128 kB

NGÂN HÀNG ĐỀ KIỂM TRA SINH 10 BÀI 25, 26 HỌC KÌ 2

NGÂN HÀNG ĐỀ KIỂM TRA SINH 10 BÀI 25, 26 HỌC KÌ 2

Tệp đính kèm:
Download this file (Ngân Hàng câu hỏi sinh 10 kì 2.rar)Ngân Hàng câu hỏi sinh 10 kì 2.rar[ ]31 kB

MA TRẬN, ĐẶC TẢ, ĐỀ, HƯỚNG DẪN CHẤM , BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 MÔN SINH 11 NĂM 2022-2023

MA TRẬN, ĐẶC TẢ, ĐỀ, HƯỚNG DẪN CHẤM , BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 MÔN SINH 11 NĂM 2022-2023

MA TRẬN, ĐẶC TẢ, HƯỚNG DẪN CHẤM, BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 MÔN SINH 10 NĂM 2022-2023

MA TRẬN, ĐẶC TẢ, HƯỚNG DẪN CHẤM, BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 MÔN SINH 10 NĂM 2022-2023

MA TRẬN, ĐỀ, HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 MÔN CÔNG NGHỆ 10 NĂM 2022-2023

MA TRẬN, ĐỀ, HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ ĐỀ  KIỂM TRA CUỐI KÌ 2  MÔN CÔNG NGHỆ 10 NĂM 2022-2023

NGÂN HÀNG CÂU HỎI SINH 10 KÌ 2 NĂM 2022-2023

NGÂN HÀNG CÂU HỎI SINH 10 KÌ 2 NĂM 2022-2023

HỒ SƠ TỔ SINH - CN HOẠT ĐỘNG NGUYÊN CỨU BÀI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2022-2023

HỒ SƠ  TỔ SINH - CN  HOẠT ĐỘNG NGUYÊN CỨU BÀI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2022-2023

GIÁO ÁN MÔN SINH 3 KHỐI 10,11,12 VÀ CÔNG NGHỆ 10 NĂM HỌC 2022-2023

GIÁO ÁN MÔN SINH 3 KHỐI 10,11,12 VÀ CÔNG NGHỆ 10 NĂM HỌC 2022-2023

MA TRẬN, ĐẶC TẢ, HƯỚNG DẪN CHẤM, BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 MÔN SINH 11 NĂM 2022-2023

MA TRẬN, ĐẶC TẢ, HƯỚNG DẪN CHẤM, BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 MÔN SINH 11 NĂM 2022-2023

MA TRẬN, ĐẶC TẢ, ĐỀ, HƯỚNG DẪN CHẤM, BIÊN BẢN PHẢN BIỆN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 MÔN SINH 10 NĂM HỌC 2022-2023

MA TRẬN, ĐẶC TẢ, ĐỀ, HƯỚNG DẪN CHẤM, BIÊN BẢN PHẢN BIỆN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 MÔN SINH 10 NĂM HỌC 2022-2023