..

Tổ TD - QP&AN

KH TỔ CHỨC HĐGD TỔ GDTC + GDQPAN NĂM 2023-2024

KH TỔ CHỨC HĐGD TỔ GDTC + GDQPAN NĂM 2023-2024

KHGD TỔ TD& QP-AN NĂM HỌC 2023-2024

KHGD TỔ TD& QP-AN NĂM HỌC 2023-2024

Tệp đính kèm:
Download this file (KHGD Năm 2023-2024 Tổ TD +QP.rar)KHGD Năm 2023-2024 Tổ TD +QP.rar[ ]1648 kB

Giáo án td +qp-an năm 2022-2023

Giáo án td +qp-an 2022-2023

Tệp đính kèm:
Download this file (Giáo án TD +QP 3 khối năm 2022-2023.rar)Giáo án TD +QP 3 khối năm 2022-2023.rar[ ]51599 kB

chuyên đề td 2022-2023

Chuyên đề td 2022-2023

KẾ HOẠCH CÁ NHÂN TỔ TD-QP-AN KỲ 2 NĂM 2022-2023

KẾ HOẠCH CÁ NHÂN TỔ TD-QP-AN KỲ 2 NĂM 2022-2023

HỒ SƠ DẠY HỌC THEO NGUYÊN CỨU BÀI HỌC TỔ TD7 QP-AN KỲ 2 NĂM 2022-2023

HỒ SƠ DẠY HỌC THEO NGUYÊN CỨU BÀI HỌC TỔ TD7 QP-AN KỲ 2 NĂM 2022-2023

MA TRẬN VÀ ĐỀ KT GIỮA KỲ , CUỐI KỲ 1 NĂM 2022-2023

MA TRẬN VÀ ĐỀ KT GIỮA KỲ , CUỐI KỲ 1 NĂM 2022-2023

Tệp đính kèm:
Download this file (Đề KT năm học 2022-2023 qp.rar)Đề KT năm học 2022-2023 qp.rar[ ]1716 kB

KẾ HOACH CA NHÂN TỔ TD & QP-AN NĂM 2022-2023

KẾ HOACH CA NHÂN TỔ TD & QP-AN NĂM 2022-2023

Tệp đính kèm:
Download this file (KHDH CA NHÂN TỔ TD+QP 2022-2023.rar)KHDH CA NHÂN TỔ TD+QP 2022-2023.rar[ ]650 kB

HỒ SƠ TỔ TD HOẠT ĐỘNG NGUYÊN CỨU BÀI HỌC KÌ 1 LẦN 2 NĂM HỌC 2022-2023

HỒ SƠ TỔ TD HOẠT ĐỘNG NGUYÊN CỨU BÀI HỌC KÌ 1 LẦN 2  NĂM HỌC 2022-2023

HỒ SƠ TỔ TD HOẠT ĐỘNG NGUYÊN CỨU BÀI HỌC TỔ THỂ DỤC , QUỐC PHÒNG KÌ 1 NĂM HỌC 2022-2023

HỒ SƠ  TỔ TD HOẠT ĐỘNG NGUYÊN CỨU BÀI HỌC TỔ THỂ DỤC , QUỐC PHÒNG  KÌ 1 NĂM HỌC 2022-2023

HỒ SƠ TỔ TD HOẠT ĐỘNG NGUYÊN CỨU BÀI HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2022-2023

HỒ SƠ TỔ TD HOẠT ĐỘNG NGUYÊN CỨU BÀI HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2022-2023