..

Uncategorised

Đề, đáp án, ma trận tin học 10-11-12

Đề-đáp án, ma trận kiểm tra học kỳ 1: khối 10-11-12

Tệp đính kèm:
Download this file (11.rar)11.rar[ ]1036 kB
Download this file (12.rar)12.rar[ ]93 kB
Download this file (wed 10.rar)wed 10.rar[ ]578 kB

KHCN GV TỔ TOÁN 22-23

KẾ HOẠCH CÁ NHÂN GIÁO VIÊN TỔ TOÁN

Tệp đính kèm:
Download this file (KHCN-2022-2023 GV TOÁN.rar)KHCN-2022-2023 GV TOÁN.rar[ ]124 kB

GIÁO ÁN VĂN 10, HKI 22-23

GIÁO ÁN VĂN 10, HKI NH 22-23

Tệp đính kèm:
Download this file (GIÁO ÁN 10 MỚI KÌ 1 2023.rar)GIÁO ÁN 10 MỚI KÌ 1 2023.rar[ ]21005 kB

GIÁO ÁN VĂN 12, HKI 22-23

GIÁO ÁN VĂN 12, HKI NH 22-23

Tệp đính kèm:
Download this file (Văn học 12.rar)Văn học 12.rar[ ]4256 kB

Kế hoạch kiểm tra giữa kì 1 năm học 2022-2023

Kế hoạch kiểm tra giữa kì 1 năm học 2022-2023

GIÁO ÁN VĂN 10, NH 22-23

GIÁO ÁN VĂN 10, NH 22-23

Tệp đính kèm:
Download this file (GIÁO ÁN 10 MỚI KÌ 1 2023.rar)GIÁO ÁN 10 MỚI KÌ 1 2023.rar[ ]21005 kB

Kế hoạch kiểm tra cuối kì 1 năm học 2022-2023

Kế hoạch kiểm tra cuối kì 1 năm học 2022-2023

Tệp đính kèm:
Download this file (ke hoạch kiem tra cuoi ki 1 2022-2023.pdf)ke hoạch kiem tra cuoi ki 1 2022-2023.pdf[ ]1859 kB

GIÁO ÁN VĂN 11, NH 22-23

GIÓA ÁN VĂN 11, NH 22-23

Tệp đính kèm:
Download this file (GIÁO ÁN 11 năm học 2022-2023.rar)GIÁO ÁN 11 năm học 2022-2023.rar[ ]854 kB

cong van so thang 12 2022

cong van so 12/2022

Tệp đính kèm:
Download this file (cong van so.rar)cong van so.rar[ ]1674 kB

VĂN 10, HƯỚNG DẪN RA ĐỀ KT ĐỊNH KÌ KHỐI 10, NH 2022-2023

VĂN 10, HƯỚNG DẪN RA ĐỀ KT ĐỊNH KÌ  KHỐI 10, NH 2022-2023

Tệp đính kèm:
Download this file (PL_kiem tra mon Ngu van.signed.rar)PL_kiem tra mon Ngu van.signed.rar[ ]264 kB

VĂN, CV 2143 KT ĐỊNH KÌ NH 2022-2023

VĂN, CV 2143 KT ĐỊNH KÌ NH 2022-2023