..

Uncategorised

GIÁO ÁN_12_THƯ

GIÁO ÁN 12_THƯ

Tệp đính kèm:
Download this file (GIAO AN 12-THƯ.rar)GIAO AN 12-THƯ.rar[ ]8619 kB

TỔ VĂN, MA TRẬN, ĐẮC TẢ, ĐỀ, HDC CUỐI KÌ 2, NH 2023

TỔ VĂN, MA TRẬN, ĐẶC TẢ, ĐỀ, HDC CUỐI KÌ 2, 2023

Giáo án td +qp-an năm 2022-2023

Giáo án td +qp-an  năm 2022-2023

Tệp đính kèm:
Download this file (Giáo án TD +QP 3 khối năm 2022-2023.rar)Giáo án TD +QP 3 khối năm 2022-2023.rar[ ]51599 kB

GIAO AN MON HOA KHOI 10

Giáo án môn hoá khối 10 năm học 2022-2023

Tệp đính kèm:
Download this file (GIÁO ÁN KỲ 2-HÓA 10.rar)GIÁO ÁN KỲ 2-HÓA 10.rar[ ]11285 kB

ĐỀ THI-MA TRẬN, ĐÁP ÁN, ĐÁNH GIÁ ĐỀ THI TIN HỌC -10-11-12 NĂM HỌC 22-23

- ĐỀ THI, MA TRẬN, ĐÁP ÁN, ĐÁNH GIÁ ĐỀ THI TIN HỌC 10-11-12 NĂM HỌC 2022-2023

Tệp đính kèm:
Download this file (cuối kỳ2-10-11-12.rar)cuối kỳ2-10-11-12.rar[ ]1317 kB

ĐỀ THI CUỐI HKII MÔN ĐỊA LÝ-NH 2022-2023

ĐỀ THI CUỐI HKII MÔN ĐỊA LÝ-NH 2022-2023

Tệp đính kèm:
Download this file (ĐỊA 10 HKII.rar)ĐỊA 10 HKII.rar[ ]177 kB
Download this file (ĐỊA 11 HKII.rar)ĐỊA 11 HKII.rar[ ]244 kB

Giáo án địa lý HK2

GIÁO ÁN ĐỊA LÍ HKII

Tệp đính kèm:
Download this file (GIÁO ÁN ĐỊA LÍ HKII 2022-2023.rar)GIÁO ÁN ĐỊA LÍ HKII 2022-2023.rar[ ]4389 kB

GIÁO ÁN ĐỊA LÍ HKII

GIÁO ÁN ĐỊA LÍ HKII 3 KHỐI

Tệp đính kèm:
Download this file (GIÁO ÁN ĐỊA LÍ HKII 2022-2023.rar)GIÁO ÁN ĐỊA LÍ HKII 2022-2023.rar[ ]4389 kB

HỒ SƠ DẠY HỌC THEO NGUYÊN CỨU BÀI HỌC TỔ TD7 QP-AN KỲ 2 NĂM 2022-2023

HỒ SƠ DẠY HỌC THEO NGUYÊN CỨU BÀI HỌC TỔ TD7 QP-AN KỲ 2 NĂM 2022-2023

kẾ HOACH DẠY HỌC CÁ NHÂN TỔ TD NĂM 2022-2023

kẾ HOACH DẠY HỌC CÁ NHÂN TỔ TD NĂM 2022-2023

GIÁO ÁN VĂN 10, KÌ 2, 2023

GIÁO ÁN VĂN 10, KÌ 2, 2023

Tệp đính kèm:
Download this file (GIÁO ÁN VĂN 10, KÌ 2,  2023.rar)GIÁO ÁN VĂN 10, KÌ 2, 2023.rar[ ]42800 kB