..

Uncategorised

MA TRẬN, ĐẶC TẢ, ĐỀ, HDC NGỮ VĂN 11, 2021-2022

MA TRẬN, ĐẶC TẢ, ĐỀ, HDC NGỮ VĂN 11, 2021-2022

chuyên đề tổ hoá học kỳ 1

Chuyên đề tổ hoá năm học2021-2022-Học kỳ 1

KẾ HOẠCH THI VĂN HỌC-HỌC VĂN LẦN 2

KẾ HOẠCH HỘI THI VĂN HỌC-HỌC VĂN SỞ GỞI LẦN 2

Tệp đính kèm:
Download this file (KE HOẠCH  hoi thi Van hoc - Hoc Van21-22.rar)KE HOẠCH hoi thi Van hoc - Hoc Van21-22.rar[ ]31 kB

MA TRẬN, ĐẶC TẢ, ĐỀ VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN CÔNG NGHỆ 10 NĂM HỌC 2021-2022

MA TRÂN, BẢNG ĐẶC TẢ , ĐỀ CÔNG NGHỆ 10 NĂM 2021-2022

KẾ HOẠCH NĂM HỌC TỔ TOÁN-TIN NĂM HỌC 2021-2022

KẾ HOẠCH NĂM HỌC TỔ TOÁN - TIN NĂM HỌC 2021-2022

KẾ HOẠCH NĂM HỌC CỦA TỔ NGỮ VĂN, NĂM HỌC 2021-2022

KẾ HOẠCH NĂM HỌC CỦA TỔ NGỮ VĂN, NĂM HỌC 2021-2022

PHỤ LỤC 1, KHGD TỔ CHUYEN MÔN NGỮ VĂN , NĂM HỌC 2021-2022

PHỤ LỤC 1, KHGD TỔ CHUYÊN MÔN NGỮ VĂN, NĂM HỌC 2021-2022

 

KHHĐ năm học 2021-2022 và KHDH tổ TD& QP-AN

KHHĐ năm học 2021-2022 và KHDH tổ TD& QP-AN

Tệp đính kèm:
Download this file (KHHĐ Và KHDH tổ TD-QP năm 2021-2022.rar)KHHĐ Và KHDH tổ TD-QP năm 2021-2022.rar[ ]122 kB

KẾ HOẠCH NĂM HỌC TỔ SINH-CN (21-22)

KẾ HOẠCH NĂM HỌC TỔ SINH -CN (21-22)

KẾ HOẠCH DẠY HỌC TỔ SINH-CN (21-22)

KẾ HOẠCH DẠY HỌC TỔ SINH-CN (Năm học 2021-2022)