..

Uncategorised

KẾ HOẠCH NĂM HỌC TỔ TOÁN-TIN NĂM HỌC 2021-2022

KẾ HOẠCH NĂM HỌC TỔ TOÁN - TIN NĂM HỌC 2021-2022

KẾ HOẠCH NĂM HỌC CỦA TỔ NGỮ VĂN, NĂM HỌC 2021-2022

KẾ HOẠCH NĂM HỌC CỦA TỔ NGỮ VĂN, NĂM HỌC 2021-2022

PHỤ LỤC 1, KHGD TỔ CHUYEN MÔN NGỮ VĂN , NĂM HỌC 2021-2022

PHỤ LỤC 1, KHGD TỔ CHUYÊN MÔN NGỮ VĂN, NĂM HỌC 2021-2022

 

KHHĐ năm học 2021-2022 và KHDH tổ TD& QP-AN

KHHĐ năm học 2021-2022 và KHDH tổ TD& QP-AN

Tệp đính kèm:
Download this file (KHHĐ Và KHDH tổ TD-QP năm 2021-2022.rar)KHHĐ Và KHDH tổ TD-QP năm 2021-2022.rar[ ]122 kB

KẾ HOẠCH NĂM HỌC TỔ SINH-CN (21-22)

KẾ HOẠCH NĂM HỌC TỔ SINH -CN (21-22)

KẾ HOẠCH DẠY HỌC TỔ SINH-CN (21-22)

KẾ HOẠCH DẠY HỌC TỔ SINH-CN (Năm học 2021-2022)

Kế hoạch chuyên môn 2021-2022

Kế hoạch chuyên môn 2021-2022

Tệp đính kèm:
Download this file (ke hoachnamhoc20212022PHT.doc)ke hoachnamhoc20212022PHT.doc[ ]148 kB

Khung kế hoạch GD nhà trường 2021-2022

Khung kế hoạch chuyên môn

Tệp đính kèm:
Download this file (khung kế hoạch chuyen môn.doc)khung kế hoạch chuyen môn.doc[ ]55 kB

Công khai kiềm tra tài chính tài sản năm 2020

Công khai kiềm tra tài chính tài sản năm 2020

Tệp đính kèm:
Download this file (BIEN BAN TU KIEM TRA TAI CHINH 2020.pdf)BIEN BAN TU KIEM TRA TAI CHINH 2020.pdf[ ]368 kB

Công khai tài sản năm 2020

Công khai tài sản năm 2020

Tệp đính kèm:
Download this file (Cong khai tai san nam 2020.xls)Cong khai tai san nam 2020.xls[ ]48 kB

Công khai chất lượng giáo dục

Công khai chất lượng giáo dục