..

Toán học

ĐỀ, ĐÁP ÁN, MA TRẬN TIN HỌC CUỐI KỲ 1 TIN HỌC

Đề, đáp án, ma trận tin học 10-11-12 thi cuối kỳ 1

Tệp đính kèm:
Download this file (11.rar)11.rar[ ]1036 kB
Download this file (12.rar)12.rar[ ]93 kB
Download this file (wed 10.rar)wed 10.rar[ ]578 kB

đề mester test toán 10 năm 22-23

đề mester test toán 10

Tệp đính kèm:
Download this file (MESTER TEST 22-23.rar)MESTER TEST 22-23.rar[ ]1599 kB

GIÁO ÁN KHỐI 10 NĂM HỌC 22-23

GIÁO ÁN KHỐI 10

Tệp đính kèm:
Download this file (GIAO AN  KHOI 10_NH 2022-2023.rar)GIAO AN KHOI 10_NH 2022-2023.rar[ ]22050 kB

KẾ HOẠCH CÁ NHÂN GV TỔ TOÁN NĂM HỌC 22-23

KẾ HOẠCH CÁ NHÂN TỔ TOÁN

Tệp đính kèm:
Download this file (KHCN-GV TỔ TOÁN-2022_2023.rar)KHCN-GV TỔ TOÁN-2022_2023.rar[ ]634 kB

GIÁO ÁN TOÁN 10 NĂM 22-23

GIÁO ÁN KHỐI 10 TỔ TOÁN NĂM HỌC 22-23

Tệp đính kèm:
Download this file (GIAO AN  KHOI 10_NH 2022-2023.rar)GIAO AN KHOI 10_NH 2022-2023.rar[ ]20743 kB

GIÁO ÁN TOÁN 11-12 NĂM 22-23

GIÁO ÁN 11-12 TỔ TOÁN

Tệp đính kèm:
Download this file (GIAO AN 11-12 TỔ TOÁN.zip)GIAO AN 11-12 TỔ TOÁN.zip[ ]50238 kB

KHCN GV TỔ TOÁN 22-23

KHCN GV TÔT TOÁN

Tệp đính kèm:
Download this file (KHCN-2022-2023 GV TOÁN.rar)KHCN-2022-2023 GV TOÁN.rar[ ]124 kB

DỰ GIỜ NGHIÊN CỨU BÀI HỌC - TIN HỌC

DỰ GIỜ - NGHIÊN CỨU BÀI HỌC - TIN HỌC

Tệp đính kèm:
Download this file (DỰ GIỜ -NGHIÊN CỨU BÀI HỌC.rar)DỰ GIỜ -NGHIÊN CỨU BÀI HỌC.rar[ ]6573 kB

ĐỀ GKI-TOÁN 11-NĂM 22-23

đề thi gki 1 môn toán khố 11 năm học 2022-2023

Tệp đính kèm:
Download this file (đè thi gk 1-khối 11 - năm 2022-2023.rar)đè thi gk 1-khối 11 - năm 2022-2023.rar[ ]393 kB

ĐỀ GKI-TOÁN 10-NĂM 22-23

ĐỀ THI GKI KHỐI 10 MÔN TOÁN NĂM HỌC 22-23

Tệp đính kèm:
Download this file (đề thi gk 1 khối 10-22-23.rar)đề thi gk 1 khối 10-22-23.rar[ ]414 kB

ĐỀ GKI-TOÁN 12-NĂM 22-23

TOÁN 12-GKI-NĂM HỌC 22-23

Tệp đính kèm:
Download this file (đề thi gk 1-khối 12 -năm 2022-2023.rar)đề thi gk 1-khối 12 -năm 2022-2023.rar[ ]1486 kB