..

Vật lý

GIÁO ÁN_vật lí 12_THƯ

GIÁO ÁN vật lí 12

Tệp đính kèm:
Download this file (GIAO AN 12-THƯ.rar)GIAO AN 12-THƯ.rar[ ]8619 kB

GIÁO ÁN VẬT LÝ KHỐI 11 - SƯƠNG

GIÁO ÁN VẬT LÝ KHỐI 11 - SƯƠNG

Tệp đính kèm:
Download this file (GIÁO ÁN VẬT LÍ - KHỐI 11 - SƯƠNG.rar)GIÁO ÁN VẬT LÍ - KHỐI 11 - SƯƠNG.rar[ ]7724 kB

GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 12_THƯ

GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 12_THƯ

Tệp đính kèm:
Download this file (GIAO AN CN12-THƯ.rar)GIAO AN CN12-THƯ.rar[ ]224 kB

GIÁO ÁN_11_THƯ

GIÁO ÁN 11

Tệp đính kèm:
Download this file (GIAO AN 11-THƯ.rar)GIAO AN 11-THƯ.rar[ ]7610 kB

NỘI DUNG HỌP TRỰC TUYẾN

NỘI DUNG HỌP TRỰC TUYẾN SỞ GD
Tệp đính kèm:
Download this file (NỘI DUNG HỌP TRỰC TUYẾN.rar)NỘI DUNG HỌP TRỰC TUYẾN.rar[ ]227 kB

DỰ GIỜ THEO NGHIÊN CỨU BÀI HỌC

DỰ H THEO NGHIÊN CỨU BÀI HỌC 2022-2023

Tệp đính kèm:
Download this file (DỰ GIỜ NGHIÊN CỨU BÀI HỌC.rar)DỰ GIỜ NGHIÊN CỨU BÀI HỌC.rar[ ]8312 kB

KẾ HOẠCH DỰ GIỜ HỌC KỲ II

DỰ H THEO NGHIÊN CỨU BÀI HỌC 2022-2023

Tệp đính kèm:
Download this file (KẾ HOẠCH DỰ h.rar)KẾ HOẠCH DỰ h.rar[ ]13 kB

ĐỀ THI THỬ VẬT LÝ 2022-2023

DỰ H THEO NGHIÊN CỨU BÀI HỌC 2022-2023

Tệp đính kèm:
Download this file (ĐỀ THI THỬ.rar)ĐỀ THI THỬ.rar[ ]4356 kB

MA TRẬN - ĐỀ- ĐÁP ÁN LÝ_CN HKII 2022-2023

Đề đáp án ma trận lý công nghệ HKII 2022-2023
Tệp đính kèm:
Download this file (ĐỀ, MA TRẬN LÝ-CN HKII 2022-2023.rar)ĐỀ, MA TRẬN LÝ-CN HKII 2022-2023.rar[ ]1653 kB

NGÂN HÀNG ĐỀ KIỂM TRA HKII KHỐI 10

NGÂN HÀNG ĐỀ KIỂM TRA KHỐI 10 VÀ PHẢN BIỆN NGÂN HÀNG ĐỀ
Tệp đính kèm:
Download this file (NGÂN HÀNG ĐỀ.rar)NGÂN HÀNG ĐỀ.rar[ ]329 kB

CHUYÊN ĐỀ HỌC KỲ II 2022-2023

CHUYÊN ĐỀ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022-2023
Tệp đính kèm:
Download this file (CHUYÊN ĐỀ 2022-2023.rar)CHUYÊN ĐỀ 2022-2023.rar[ ]1510 kB

Chuyên mục phụ