..

Vật lý

NGÂN HÀNG ĐỀ 12 NĂM 2023

NGÂN HÀNG ĐỀ KIỂM TRA 

Tệp đính kèm:
Download this file (NGÂN HÀNG LÝ 12.rar)NGÂN HÀNG LÝ 12.rar[ ]175 kB

GIÁO ÁN KHÁNH

GIÁO ÁN KHÁNH

Tệp đính kèm:
Download this file (GIÁO ÁN KHÁNH.rar)GIÁO ÁN KHÁNH.rar[ ]13744 kB

GIÁO ÁN HỌC KÌ 1 - DUNG

GIÁO ÁN HỌC KÌ 1 - DUNG

Tệp đính kèm:
Download this file (giáo án.rar)giáo án.rar[ ]55326 kB

GIÁO ÁN CHUYÊN ĐỀ VẬT LÝ 11

giáo án chuyên đề vật lý 11

Tệp đính kèm:
Download this file (Chuyen de Vat li 11.rar)Chuyen de Vat li 11.rar[ ]34 kB

GIÁO ÁN HỌC KÌ 1 - SƯƠNG

GIÁO ÁN HỌC KÌ 1 - SƯƠNG

Tệp đính kèm:
Download this file (giáo án.rar)giáo án.rar[ ]55326 kB

GIÁO ÂN CHƯƠNG I VẬT LÝ 11 VIÊN

giáo án chương giao động cơ vật lý 11 HKI 2023-2024

Tệp đính kèm:
Download this file (GIÁO ẮN 11 CHƯƠNG I DAO ĐỘNG CƠ.rar)GIÁO ẮN 11 CHƯƠNG I DAO ĐỘNG CƠ.rar[ ]3553 kB

CÔNG VĂN ĐẾN GIỮA HKI 2023-2024

Cônng văn đến giẵ HKI 2023-2024

Tệp đính kèm:
Download this file (CÔNG VĂN ĐẾN GIỮA HKI.rar)CÔNG VĂN ĐẾN GIỮA HKI.rar[ ]36174 kB

GIÁO ÁN TUYẾT

GA TUYẾT 23/24

Tệp đính kèm:
Download this file (giáo án tuyết.rar)giáo án tuyết.rar[ ]36804 kB

CÔNG NGHỆ 10 KNTT - TUYẾT

GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 10 KNTT TUYẾT

Tệp đính kèm:
Download this file (CN10 23-24.rar)CN10 23-24.rar[ ]62505 kB

GIÁO ÁN VIỆT

GIÁO ÁN VIỆT NH 23-24

Tệp đính kèm:
Download this file (GIÁO ÁN VIỆT.rar)GIÁO ÁN VIỆT.rar[ ]13744 kB

NGÂN HÀNG ĐỀ HKI

ngân hàng đề kt học kỳ 1 vật lý 11

Tệp đính kèm:
Download this file (NGÂN HÀNG ĐỀ 11.rar)NGÂN HÀNG ĐỀ 11.rar[ ]1390 kB

Chuyên mục phụ