..

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ1-MÔN HOÁ

Đề kiểm tra giữa kỳ môn hoá -Trường THPT Chu Văn An

THI GIỮA KÌ 1 - 2021

ĐỀ GIỮA KÌ 1 - MÔN TOÁN - 2021 (KHOOIS 10,11,12)

MA TRẬN, BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ, ĐÁP ÁN KIỂM TRA GIỮA KÌ I MÔN GDCD

MA TRẬN, BẢNG ĐẶC TẢ, ĐỀ, ĐÁP ÁN KIỂM TRA GIỮA KÌ I MÔM GDCD

MA TRẬN, BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ, ĐÁP ÁN KIỂM TRA GIỮA KÌ I MÔN LỊCH SỬ

MA TRẬN, BẢNG ĐẶC TẢ, ĐỀ, ĐÁP ÁN KIỂM TRA GIỮA KÌ MÔM LỊCH SỬ

MA TRẬN, ĐỀ THI GIỮA KÌ I

Ma trận, đề, đáp án-Địa Lý

MA TRẬN, ĐẶC TẢ, ĐỀ VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN CÔNG NGHỆ 10 NĂM HỌC 2021-2022

MA TRÂN, BẢNG ĐẶC TẢ , ĐỀ CÔNG NGHỆ 10 NĂM 2021-2022

MA TRẬN, ĐẶC TẢ, ĐỀ VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN SINH 10 KIỂM TRA GIỮA KÌ I NĂM HỌC 2021-2022

MA TRẬN, ĐẶC TẢ, ĐỀ, HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN SINH 10 KIỂM TRA GIỮA KÌ I NĂM 2021-2022

Kế hoạch Cuộc thi thiết kế bài giảng Elearning cấp trường 2021-2022

Kế hoạch Cuộc thi thiết kế bài giảng Elearning cấp trường 2021-2022

KẾ HOẠCH DẠY HỌC VÀ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG

Thứ sáu, 15 Tháng 10 2021  |  Tổ chuyên môn

KẾ HOẠCH DẠY HỌC VÀ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG

 

phụ lục 1: nhóm tin học

Thứ sáu, 15 Tháng 10 2021  |  Tổ chuyên môn
phụ lục 1: nhóm tin học

Phụ lục 1: nhóm tin học 2021-2022

phụ lục 1-MÔN HOÁ

Thứ năm, 14 Tháng 10 2021  |  Hồ Cang

Phụ lục 1 về kế hoạch dạy học tổ Hoá