..

KH TỔ CHỨC HĐGD TỔ GDTC + GDQPAN NĂM 2023-2024

KH TỔ CHỨC HĐGD TỔ GDTC + GDQPAN NĂM 2023-2024

23-24,TỔ VĂN, KẾ HOẠCH GD CÁ NHÂN-PHỤ LỤC II, KÌ 1

23-24, TỔ VĂN, KẾ HOẠCH GD CÁ NHÂN-PHỤ LỤC II, KÌ 1

KẾ HOẠCH NĂM HỌC TỔ TOÁN-TIN 23/24

KẾ HOẠCH NĂM HỌC TỔ TOÁN-TIN 23/24

KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN TIN 23/24

KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN TIN 23/24

KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN TOÁN 23/24

KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN TOÁN 23/24

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC 2023- 2024 -SƯƠNG

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC 2023- 2024 -SƯƠNG

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC TỔ SINH - CÔNG NGHỆ NĂM HỌC 2023 - 2024

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC TỔ SINH - CÔNG NGHỆ NĂM HỌC 2023 - 2024

kế hoạch dạy hoc theo nghiên cứu bài học

kế hoạch dạy học theo NCBH tổ hoá năm học 2023-2024

phuluc01-Hoa-lop 12

Thứ tư, 06 Tháng 9 2023  |  Hồ Cang
phuluc01-Hoa-lop 12

phụ luc 01 môn hoá 12 năm học 2023-2024

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY BỘ MÔN ĐỊA LÝ 23-24

Thứ tư, 06 Tháng 9 2023  |  Võ Thị Duyên

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY BỘ MÔN ĐỊA LÝ 23-24

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NĂM HỌC 2023-2024 CỦA TUYẾT

Thứ bảy, 09 Tháng 9 2023  |  Tổ chuyên môn

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁ NHÂN NĂM HỌC 23-24 CỦA TUYẾT

kế hoạch tổ chức hoạt động của tổ ngoại ngữ 2023-2024

Thứ hai, 11 Tháng 9 2023  |  Đoàn Trung

kế hoạch tổ chức các hoạt động năm học 2023-2024 tổ ngoại ngữ