..

CV THI CUỐI KÌ 1, NH 2022-2023

CV THI CUỐI KÌ 1, NH 2022-2023

THỰC HIỆN NGÂN HÀNG ĐỀ TỔ TOÁN

NGÂN HÀNG ĐỀ TỔ TOÁN NĂM 22-23

TỔ TOÁN NCBH 22-23

TIẾT DẠY THEO NGHIÊN CỨU BÀI HỌC TỔ TOÁN NH 22-23

CV HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TỈNH, 2022-2023

CV HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TỈNH 2022-2023

TỔ VĂN, SHCM THEO HƯỚNG NCBH 2022-2023 MỚI

TỔ VĂN, SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO HƯỚNG NCBH 2022-2023 MỚI

ĐỀ GKI-TOÁN 11-NĂM 22-23

đề thi gki 1 môn toán khố 11 năm học 2022-2023

ĐỀ GKI-TOÁN 10-NĂM 22-23

ĐỀ THI GKI KHỐI 10 MÔN TOÁN NĂM HỌC 22-23

ĐỀ GKI-TOÁN 12-NĂM 22-23

TOÁN 12-GKI-NĂM HỌC 22-23

THI GVG CẤP TRƯỜNG _ TỔ TOÁN

Thứ hai, 14 Tháng 11 2022  |  Tổ chuyên môn

THI GVG CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 22-23 TỔ TOÁN

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔ LÝ - CÔNG NGHỆ NĂM HỌC 2022-2023

Thứ hai, 14 Tháng 11 2022  |  Tổ chuyên môn
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2022-2023

ke hoach du gio theo nghien cuu bai hoc

Thứ sáu, 11 Tháng 11 2022  |  Đoàn Trung

ke hoch du gio chuyen mon theo nghien cuu bai hoc 2022-2023

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ1-MÔN HOÁ-2022-2023

Thứ hai, 14 Tháng 11 2022  |  Hồ Cang
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ1-MÔN HOÁ-2022-2023

Đề kiểm tra giữa kỳ 1và ma trận ,đặc tả , đáp án môn hoá 2022-2023